Informatyka sądowa

Jeśli potrzebujecie Państwo ekspertyzy, bądź opinii informatycznej - zapraszam do kontaktu.mailto:maciej.szmit@gmail.commailto:maciej.szmit@gmail.com?subject=Ekspertyzashapeimage_1_link_0
 
 
 1. PunktorKto to jest biegły sądowy?

 2. Biegły jest osobą posiadającą wiedzę fachową (tzw. wiadomości specjalne) i doświadczenie w jakiejś dziedzinie. Istnieją trzy rodzaje biegłych: biegli "ad hoc" (powoływani przez sąd w zależności od potrzeb w konkretnej sprawie), biegli z listy (ustanawiani są na pięcioletnią kadencję przez prezesów Sądów Okręgowych) i biegli instytucjonalni (instytuty naukowe). Zasady ustanawiania biegłych z listy reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 133). Biegły sądowy pełni rolę źródła dowodowego i narzędzia sądu.

 3. PunktorKiedy potrzebny jest biegły sądowy i jakie usługi świadczy?

 4. Podstawową rolą biegłego jest wydawanie opinii w zakresie swojej specjalności. Zasadniczo są trzy rodzaje opinii:

 5. Punktoropinie sądowe (kiedy biegły powoływany jest przez organ procesowy - sąd lub organ prowadzący postępowanie administracyjne). Opinia sądowa jest szczególnym środkiem dowodowym wykorzystywanym w sytuacji, gdy do ustalenia pewnych okoliczności niezbędne są wiadomości specjalne.

 6. Punktoropinie dla potrzeb postępowania przygotowawczego (kiedy przygotowanie opinii zleca biegłemu organ prowadzący postępowanie przygotowawcze - zazwyczaj prokuratura lub policja). Zazwyczaj są to opinie mające za przedmiot np. zawartość dysku twardego podejrzanego itd.

 7. Punktoropinie pozasądowe (tzw. prywatne) kiedy sporządzenie opinii zleca biegłemu strona (np. pozwany w postępowaniu cywilnym, oskarżony w postępowaniu karnym). Opinia taka nie może stanowić dowodu na użytek postępowania, organ procesowy nie możne jednak zawartych w niej informacji pominąć, jeżeli mają one znaczenie dla toczącego się postępowania. W oparciu o o zasadę swobodnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego sąd może potraktować opinię prywatną jako informację o możliwym dowodzie. Opinia prywatna jest więc traktowana jako głos w sprawie, natomiast nie jako dowód.

Ponadto biegły sądowy pełni funkcję narzędzia sądu, to jest wspomaga sąd, wszędzie tam gdzie konieczne są wiadomości specjalne (na przykład uczestnicząc w przesłuchaniach stron i świadków, oględzinach, udzielając sądowi wyjaśnień i konsultacji w zakresie swojej specjalności itd.).

Oczywiście biegłemu można również zlecić przygotowanie ekspertyzy (opinii prywatnej) potrzebnej do celów nie związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, ale podówczas nie może on używać tytułu biegłego sądowego (nie może go również używać przygotowując opinię prywatną, która będzie wykorzystana przez stronę sądzie).

Biegły informatyk jest też pomocny przy zabezpieczeniu tzw. dowodów elektronicznych (na przykład chcemy fachowo zabezpieczyć zawartość dysku twardego, na którym naszym zdaniem są zapisy, które będziemy chcieli wykorzystać w postępowaniu sądowym), może pomóc w przypadku analizy bądź odzyskania danych usuniętych przypadkowo z dysku itd.

 1. PunktorChciałbym zamówić opinię lub zasięgnąć konsultacji

Wyślij e-mail.

 1. PunktorIle to kosztuje?

W przypadku opinii sądowych cennik ustalony jest w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Aktualne stawki są podane na przykład na stronach Sądu Okregowego w Łodzi. W przypadku opinii pozasądowych kwota negocjowana jest pomiędzy zlecającym a zleceniobiorcą i zależy od miejsca i czasu wykonania opinii, jej trudności itd. Oczywiście za wykonaną pracę wystawiam fakturę VAT.

 1. PunktorJakiego rodzaju ekspertyzy wydaje biegły informatyk?

Na przykład:

 1. Punktorinwentaryzacja zawartości dysków twardych w przedsiębiorstwie

 2. Punktorujawnienie zapisów rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów internetowych

 3. Punktorocena zaawansowania realizacji projektu informatycznego

 4. Punktorwyjaśnienie mechanizmu oszustwa internetowego

 5. Punktorkonsultacje przy okazji spraw dotyczących praw autorskich w odniesieniu do programów komputerowych

 6. Punktorbadanie autentyczności nośników cyfrowych

 7. PunktorPotrzebuję opinii prawnej

Zwróć się do adwokata lub radcy prawnego. W kwestiach prawnych wypowiadają się prawnicy a nie biegli. Jeśli Twój prawnik uzna, że potrzebna jest opinia prywatna z zakresu informatyki bądź będzie chciał zasięgnąć konsultacji wyślij e-mail.

 1. PunktorPotrzebuję opinii dotyczącej nagrania audio

Zwróć się do biegłego z dziedziny fonoskopii. Jeśli on uzna, że potrzebna jest opinia łączona wykonana wraz z biegłym informatykiem wyślij e-mail.

 1. PunktorPotrzebuję opinii dotyczącej autentyczności wydruku komputerowego

Zwróć się do biegłego z zakresu kryminalistyki specjalizującego się w badaniu pisma a dokładniej - wydruków komputerowych. Jeśli on uzna, że potrzebna jest opinia łączona wykonana wraz z biegłym informatykiem, wyślij e-mail.

 1. PunktorPotrzebuję opinii biegłego z innej dziedziny

Zwróć się do działu administracyjnego najbliższego Sądu Okręgowego. Tam otrzymasz listę biegłych sądowych.

 1. PunktorWięcej informacji

 2. PunktorKsiążka „Elementy informatyki sądowej”

 3. PunktorKsiążka „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”

 4. PunktorHasło "biegły sądowy" w Wikipedii

 5. PunktorInformacje dla biegłych na stronach Sądu Okręgowego w Łodzi

 6. PunktorInformatyka śledcza - hasło z Wikipedii

 7. PunktorComputer Forensics Books

 8. PunktorForensic Focus

 

Niniejsze strony internetowe służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są związane z jakąkolwiek organizacją ani instytucją, w szczególności z organami wymiaru sprawiedliwości ani instytucjami i organizacjami, z którymi ich twórcy i osoby wymienione na tych stronach są związane zawodowo. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań przy ich formułowaniu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec żadnej osoby bądź organizacji, w żadnym miejscu, w związku z informacjami zawartymi lub udzielonymi za pośrednictwem tych stron. Nic co zawierają niniejsze strony nie powinno być interpretowane jako porada, rekomendacja ani jako oficjalne stanowisko jakiejkolwiek organizacji bądź instytucji.

Niektóre z elementów narzędzi wykorzystywanych na tej i dalszych stronach mogą wykorzystywać techniki takie jak pliki cookie. Korzystając z tych stron zgadzasz się na użycie plików cookie.

Często zadawane pytania i odpowiedzi na nie